بسته بندی

هدف ما این است که محصولات با کیفیتی را در دستان شما قرار دهیم که تا آخرین قطره قوی باقی بمانند. در نتیجه، محصولات مبتنی بر روغن ما در شیشه های رنگی بسته بندی می شوند تا از محتویات در برابر نور محافظت کنند که می تواند بر کیفیت محصول تأثیر بگذارد. این باعث افزایش طول عمر محصول می شود. محصول مایع ما بسته به نوع استفاده در بطری های شیشه ای و بدون BPA بسته بندی می شود. در صورت امکان، محصولات مبتنی بر مایعات در شیشه بسته بندی می شوند و شستشوی ما در پلاستیک می شود. تمام بسته بندی های ما قابل بازیافت هستند.