چگونه ما پس می دهیم

در OuBél، ما مسئولیت اجتماعی خود را به عنوان یک شرکت به رسمیت می شناسیم و کاملاً پذیرفته ایم. ما به این اصل پایبند هستیم که توسعه اقتصادی و اجتماعی باید دست به دست هم داده و به ارزش های اساسی زیر اعتقاد داشته باشیم. عشق، شفقت، احترام و شفافیت. ما متعهد به حمایت از اهداف نزدیک به قلبمان، مانند سلامت روان و مسکن، با اهدای 10 درصد از سود سالانه خود به سازمان‌های غیرانتفاعی متمرکز بر پرداختن به این عوامل تعیین‌کننده سلامت در آمریکای شمالی و خارج از کشور هستیم. ما تلاش می کنیم تا شاهد تغییر زندگی ها از طریق فعالیت های مسئولانه مدنی باشیم.

بیشتر بدانید

ویدئو

روتین شستشوی صورت